Σειρά Δίας

Η σειρά Δίας-Manager για να καλύψει τις ανάγκες του διευθυντικού χώρου συνδιάζει τις σύγχρονες απαιτήσεις των διευθυντικών στελεχών αναγνωριζοντας την ηγετική τους θέση.

Read more